AZKALDI.COM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Azkaldi.com ("Şirket") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizce bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplanma Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların ("Amaçlar”) yerine getirilmesi kapsamında web sitemiz üzerinden yapılan çevrim içi işlemler, iletişim formları ve benzeri araçlar kullanılarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki Amaçlarla ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir:

 1. Sözleşmenin Kurulması ve İfasıyla İlgili Amaçlar:

  • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
  • Satış kayıtlarının oluşturulması ve faturalandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ürün satış sözleşmelerinin kurulması ve ifası.
 2. Kanunlarca Öngörülen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amaçları:

  • Vergi mevzuatı gereği fatura düzenlenmesi,
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Mevzuat gereği bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 3. Şirketin Meşru Menfaatleri Amaçları:

  • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesi,
  • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi.
 4. Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Amaçları:

  • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
  • Hukuki işlemlerin yürütülmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki kapsamda aktarılabilecektir:

 • İş ortakları ve tedarikçilere, hizmetlerin sağlanması için,
 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuat gereği bilgi verilmesi amacıyla.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki hakları kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilere karşı yapılan işleme itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Haklarınızı kullanabilmek için Şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR